UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

 (52) 349 53 13

 stomedgabinet@stomed.eu

  • STO-MED od lat wysoka jakość usług i nowoczesny sprzęt
    STO-MED od lat wysoka jakość usług i nowoczesny sprzęt

W pierwszej kolejności myślisz, że sam sobie poradzisz. Następnie szukasz pomocy w najbliższym otoczeniu: radzisz się przyjaciół, rodziny, szukasz w sieci. Jeśli czujesz, że to już nie starcza możemy być Twoim planem B. Nie uciekaj od problemów, rozwiąż je z naszą pomocą.

Podjęcie pierwszego kroku w kierunku uzyskania pomocy, jest często najtrudniejsze, jednak samotne radzenie sobie z problemami, nawet jeżeli wydają się błahe, może być trudne a niekiedy wręcz niemożliwe do udźwignięcia.

W trakcie spotkań, pacjent wraz z terapeutą, szuka przyczyn objawów, szuka możliwych rozwiązań, a tym samym daje sobie szansę na zmianę dotychczasowego funkcjonowania
i myślenia o sobie, stwarza możliwość świadomego kierowania swoim życiem w przyszłości.

Decydując się na terapię w naszym gabinecie, pacjent ma zapewnioną konsultację, fachową pomoc w bezpiecznym, poufnym i życzliwym środowisku. Nasza praca w procesie terapii polega przede wszystkim, na zapewnieniu wsparcia w rozwiązaniu problemu pacjenta, bez dokonywania oceny zaistniałej sytuacji. Szukamy innych perspektyw w spojrzeniu na jego problem, badamy różnorodne kierunki prowadzące do rozwiązania.

 

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny w trakcie którego pacjent i psychoterapeuta, decydują czy podjąć dalszą psychoterapię.

 

mgr Szymon Kutrzuba

 

certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień z wieloletnim doświadczeniem w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin
członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień

        

Zakres  proponowanej pracy:

Udzielanie pomocy rehabilitacyjnej , edukacyjnej oraz działań profilaktycznych osobom uzależnionym i współuzależnionym i ich rodzinom poprzez realizację programów pogłębionych, po ukończonym programie podstawowym, których celem jest zapobieganie nawrotom czynnego uzależnienia, nauka radzenia sobie z emocjami, relacjami, zadaniami życiowymi przez certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień. 

 

•    Psychoterapia współuzależnienia

•    Psychoterapia osób uzależnionych od substancji: alkoholu, nikotyny, środków psychoaktywnych, leków

•    Psychoterapia osób uzależnionych behawioralnie: hazard, seks, komputer, internet, zakupy, praca  i in. 

•    Terapia DDA/DDD

•    Motywowanie zarówno osób uzależnionych jak i osób współuzależnionych do podjęcia terapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do lecznictwa specjalistycznego

•    Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego spożycia alkoholu

•    Motywowanie osób używających i nadużywających narkotyki do podjęcia leczenia odwykowego

•    Zaplanowanie pomocy dla wszystkich członków rodziny pacjenta

•    Udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym np. poprzez rozmowy podtrzymujące i kierowanie do udziału w grupach wsparcia

•    Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej

•    Udzielanie wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy w powstrzymaniu przemocy, inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej

•    Gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu zamieszkania, które powinny być włączone w systemową pomoc rodziny

•    Współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego, grupami samopomocowymi, i placówkami podstawowej opieki zdrowotnej

 

 

mgr Barbara Kutrzuba

 

psycholog, psycholog dziecięcy, seksuolog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji,
 członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego  Towarzystwa Psychoterapii Uzależnień

 

 

Zakres proponowanej pomocy:

 

•    Pomoc i poradnictwo psychologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców

•    Pomoc i poradnictwo psychologiczne dla młodzieży i rodziców

•    Poradnictwo i konsultacje psychologiczne indywidualne i partnerskie

•    Diagnoza dysfunkcji i zaburzeń seksualnych

•    Konsultacje psychologiczno-seksuologiczne

•    Poradnictwo w zakresie poprawy jakości życia seksualnego

•    Terapia seksuologiczno-psychologiczna - indywidualna, partnerska oraz małżeńska

•    Wsparcie psychologiczne dla osób LGBT i ich bliskich

•    Pomoc w nagłym kryzysie:  wypadek, napaść, gwałt, wykorzystywanie seksualne, nagła śmierć bliskiej osoby, utrata dziecka

•    Poradnictwo psychoonkologiczne dla chorych i ich bliskich

•    Psychoterapia współuzależnienia

•    Psychoterapia osób uzależnionych od substancji: alkoholu, nikotyny, środków psychoaktywnych, leków

•    Psychoterapia osób uzależnionych behawioralnie: hazard, seks, komputer, internet, zakupy, praca  i in. 

•    Terapia DDA/DDD